POZ Jantar w Sieroszewicach

62 720 44 84ul. Ostrowska 34a, 63-405 Sieroszewicefacebook

Informacje

Jak zostać naszym pacjentem

Warunkiem skorzystania z bezpłatnych usług medycznych w ramach POZ jest wypełnienie deklaracji wyboru lekarza, położnej, pielęgniarki POZ oraz posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Deklarację można złożyć poprzez wypełnienie i dostarczenie formularza (dodać tutaj od razu możliwość pobrania formularza) w formie tradycyjnej, lub złożenie deklaracji w formie elektronicznej przez Internetowe Konto Pacjenta (wymaga posiadania Profilu Zaufanego lub eDowodu).

Bezpłatnie przyjmowani są wyłącznie pacjenci ubezpieczeni w NFZ oraz w przypadku nagłych zachorowań obcokrajowcy posiadający ważną kartę EKUZ (EHIC) .


Recepty

eRecepty na leki dla osób przewlekle chorych, można zamawiać:
- drogą e-mailową: sieroszewice@szozjantar.pl,
- poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu: 793-700-102
- w formie pisemnej przez skrzynkę podawczą znajdującą się przed wejściem do poradni.

Prośba o wystawienie recepty zawierać powinno: imię i nazwisko, pesel, nazwę leku wraz z dawkowaniem oraz okres na jaki leki mają zostać wypisane.

Okres oczekiwania na wystawienie e-Recepty wynosi do 3 dni roboczych.

Zamówienia na leki składane w formie telefonicznej nie będą przyjmowane i realizowane.

W przypadku Pacjentów posiadających IKP kody do eRecepty są wysyłane automatycznie na wskazany w nim numer telefonu w postaci wiadomości SMS. Informacja o kodzie do eRecepty może także zostać udzielona pacjentowi telefonicznie. Dodatkowo eRecepty pojawią się także automatycznie w aplikacji mObywatel oraz na Internetowym Koncie Pacjenta.

W przypadku konieczności kontynuacji leczenia zaordynowanego przez lekarza specjalistę podstawą wystawienia eRecepty jest przekazanie aktualnego druku Informacja do lekarza POZ ze wskazaniem przepisanego leczenia.


Rejestracja

Na podstawie zgłoszenia osobistego lub telefonicznie w godzinach od godz. 8:00 do 17:30. Pragniemy jednocześnie podkreślić, iż osoba zarejestrowana otrzymuje informację o orientacyjnej godzinie przyjęcia do poradni. Z uwagi na sprawność funkcjonowania poradni uprzejmie prosimy o pojawienie się w poradni na wskazaną godzinę.

W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarze, po wcześniejszym uzgodnieniu bezpośrednio z pacjentem świadczą także wizyty domowe.